7. Om mig


Eftersom jag, och alla andra lärare, vill att mina elever skall ha koll på vem som ligger bakom de källor varifrån de får sin information, följer här en kort sammanfattning av vem jag är.


Jag heter Alvaro Foresti och är lärare på Jensen gymnasium Göteborg. Jag har varit det sedan höstterminen 2008. Jag undervisar i kurserna Historia A och B. I min kombination har jag dessutom ämnet samhällskunskap, som jag dock inte undervisar i.


Min lärarexamen togs vårterminen 2008 vid Göteborgs universitet. Förutom dessa två inriktningar och den pedagogik man läser på lärarprogrammet, har jag studerat biologi och filmvetenskap på Göteborgs universitet. Biologin lästes enbart under en termin och omfattade bara en introduktion till ämnet, medan filmvetenskap studerades under nästan två år och inkluderade en B-uppsats, en C-uppsats samt en påbörjad D-uppsats. D-uppsatsen avslutades ej, eftersom jag tappade motivationen när jag insåg att dessa studier inte riktigt ledde mig dit jag ville, varpå jag sadlade om och läste till lärare istället.

Bild på mig från min Romresa från 2011. Colosseum i bakgrunden. Bild tagen av Eva Täljemark.

I övrigt kan tilläggas att jag ägnar en stor del av min fritid med att studera historia på ett eller annat sätt. Detta på grund av att jag anser att det är otroligt spännande av att försöka få en så klar bild som möjligt av vad som hänt för att på detta sätt få en tydligare bild av vårt nuvarande samhälle. Det är så många bitar som faller på plats om man studerar historien och ju mer man läser, desto mer inser man hur mycket som finns kvar att lära sig. På så sätt erbjuder mina konstanta studier inom historieämnet ett aldrig slutande äventyr som bjuder på den ena aha-upplevelsen efter den andra. Kort och gott, jag är det som mina elever skulle kalla för en historienörd.


Om du vill komma med ris eller ros, eller bara förslag eller synpunkter i allmänhet, hör gärna av dig till mig på alvaro@antikensrom.se. Om du känner att du sitter inne på specialkunskaper och vill bidra till sidan är även detta väldigt välkommet, då gäller samma adress.