1. Introduktion


Många som tänker på det antika Rom gör genast snabba associationer till ett flertal olika saker. Många tänker nog omedelbart på Asterix och Obelix och hur de bråkade med Julius Cæsar och hans legionärer. Andra tänker mer på olika filmer och serier, där Gladiator av Ridley Scott och med Russel Crowe fortfarande står sig bra i konkurrensen över de mest inflytelserika verken.


Just tanken på gladiatorn och Colosseum är nog också ganska central, den för oss ganska svårbegripliga tanken av att titta på och njuta av när människor slår ihjäl varandra fascinerar oss än idag.


En annan kittlande tanke som nog far genom många huvuden är de romerska kejsarna, deras allsmäktighet och hur de hade makten att bestämma över allas liv och död. Detta har också fått sina konsekvenser när just dessa allsmäktiga kejsare kanske inte riktigt haft alla hästar i stallet.


Det säger dock sig självt att Rom är mycket mer än det ovanstående. Man kan ganska snabbt inse att Rom heller inte kan anses ha varit en enhetlig kultur, om man tänker på att det antika Rom varade i över 1000 år.

En romare från republikens dagar hade antagligen känt sig vilsen i kejsartidens Rom, en lantbrukare hade knappast känt att staden Rom var ”hemma” för dem. Kort och gott, fenomenet Rom var oerhört komplext och är egentligen ganska svårt att överblicka. Idag kan vi bara få en känsla för vad Rom är genom att läsa i böcker och gå i den eviga staden, men frågan om någon någonsin, även inräknat dåtidens romare, skulle kunna skaffa sig en fullgod överblick över detta gigantiska rike, som inte bara sträcker sig över tid, utan även rum.


Trots detta vill jag ändå försöka förmedla den kunskap jag själv har om Rom genom denna hemsida. Jag har inga föreställningar om att på något sätt skapa en fullständig bild av det antika Rom, men jag hoppas ändå att den text ni finner på denna hemsida hjälper er att få en tydligare bild över denna historiska koloss. Poängen med detta är att förstå mer av vår egen tid idag, att förstå varför så mycket av vår samtid är som den är. Varför skriver vi med de bokstäver vi skriver? Varför använder vi vissa ”fina” ord, varför gifter vi oss som vi gör, varför firar vi jul, och mycket mer därtill. Rom är utan tvekan en mycket stor del av grunden till hela vår civilisation, vilket också gör att det är ett mer än värdigt ämne att undersöka närmre.


Längst ned på varje sida finner ni olika ämnen. Rubriken Sammanfattning ger precis det, en snabb sammanfattning av Roms antika politiska historia, medan Kungatiden, Republiken och Kejsartiden är en mer ingående sammanfattning av den politiska historien i kronologisk ordning. Rubriken Samhällsliv och religion behandlar ämnen som går igenom alla tider, såsom religion, vardagsliv och liknande. Den sista rubriken, Om mig, är självklart en sida där ni hittar information om mig och hur man kan få kontakt med mig.

En bild från dagens Colosseum, med källarplanen synliga. Arenan kunde ta mellan 40 000 och 75 000 åskådare och användes till bland annat gladiatorstrider.

Om man dessutom lägger in att Rom faktiskt utgjorde större delen av det vi idag kallar Europa i ekvationen, och att mängder av olika stammar, folkslag och religioner mer eller mindre hade assimilerats in, framgår det ganska tydligt att det inte fanns en enda romersk stat. Det var till och med så att språket, latin, skiljde sig åt så pass mycket mellan olika provinser (landområden, som våra län) och huvudstaden, att det i många fall kunde vara svårt för romare att förstå varandra.

Insidan av Pantheons kupol. Pantheon var ett tempel för alla gudar (därav namnet). Kupolen är ett utmärkt exempel på romersk ingenjörskonst, med bland annat urgröpningar i kupolen för att minska belastningen och ett genialiskt ljusinsläpp i taket som samtidigt inte släpper in regn.