Kartor över Roms expansion


Rom efter den tidiga republikens expansion, år 264 e. Kr.

Rom efter de puniska krigen mot Karthago, år 133 f. Kr.

Nedan ser ni ett antal kartor som illustrerar Roms expansion från republiken till kejsartiden. Eftersom det är jag själv som ritat kartorna på frihand stämmer de inte till 100%, även om är avritade av korrekta förlagor. Men de fungerar som ett sätt att få perspektiv på Roms osannolika expansion och hur stort och inflytelserikt riket/imperiet verkligen var.

Rom vid år 44 f. Kr, med områden tillagda av bland andra Julius Cæsar och Gnaus Pompejus.

Rom vid kejsar Augustus död, år 14 e. Kr.

Rom vid kejsar Hadrianus död, år 138 e. Kr.

Det romerska imperiet under sin guldålder, cirka år 200 e. Kr.

Animation bestående av de sex nedanstående kartorna. Den första bilden är vid 264 f. Kr., den andra vid 133 f. Kr, den tredje vid 44 f. Kr., den fjärde vid 14 e. Kr., den femte vid 138 e. Kr. och den sista runt 200 e. Kr.

264 f. Kr.

133 f. Kr.

44 f. Kr.

14 e. Kr.

138 e. Kr.

200 e. Kr.